Utbildning

Skola och förskola

Eskilstuna har cirka 100 förskolor, grundskolor och gymnasier. Valet av arbetsmetoder är decentraliserat till den enskilda förskolan/skolan som i samverkan med föräldrar och barn/elever ska finna den individuella lösning som passar just det barnet. Denna grundläggande idé är en bra start för kommande studier på expansiva Mälardalens högskola eller andra vuxenstudier.

Förskola

För barn mellan ett och fem år har Eskilstuna 53 st kommunala förskolor och ett 30-tal familjedaghem. Dessutom finansierar kommunen 22 enskilt drivna förskolor. Eskilstuna har en barnomsorgsgaranti som lovar en plats i barnomsorgen inom fyra månader från ansökan.

Grundskola

Eskilstuna har 27 st kommunala grundskolor och 2 fristående skolor med undervisning från förskoleklass för sexåringar till årskurs nio. Vi har 12 st kommunala skolor med årskurs sju till nio och två fristående. Inom alla grundskolor med årskurs F–6 finns skolbarnsomsorg med fritidshem för barn från sju till nio år och öppen verksamhet för elever som är tio till tolv år.

Eftersom Eskilstunas kommunala skolor har stor frihet finns också mycket stor variation i arbetsmetoder. Här finns grupper med blandade åldrar där arbetslaget arbetar flexibelt. Det finns grundskolor som satsar extra på att elever ska utveckla sina intressen i bland annat musik, idrott, matematik, dans eller teknik. Det finns skolor som blandar elever från olika områden och de som låter eleverna gå i samma grupp från förskola till årskurs nio. Det finns Montessoripedagogik, matematikverkstäder, läs- och skrivprojekt, utomhuspedagogik och mycket mer. 

Gymnasieskola

Eskilstuna har ett gymnasium med tre enheter: Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet och S:t Eskils gymnasium. På enheterna finns sammanlagt 15 st nationella program och International Baccalaureate-utbildning. Dessutom finns introduktionsprogram på samtliga enheter. Eskilstuna har också 6 st friskolor som erbjuder gymnasieprogram, NTI-Gymnasiet, John Bauergymnasiet, Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Realgymnasiet, Kunskapscompaniet och MoveITgymnasiet.

Mälardalens universitet

Vid MDU bedrivs forskning inom sex forskningsinriktningar som leder till kunskap och utveckling - för svensk industri och välfärden - men också för att lösa de utmaningar som finns i samhället. MDU har campus i Eskilstuna och Västerås.

Att studera som vuxen innebär att du har stora möjligheter att själv bestämma över hur du vill studera för att nå dina mål. Eskilstuna har ett brett utbud av utbildning i olika former och inriktningar. Här finns en kommunal vuxenutbildning, en folkhögskola i vacker miljö och studieförbund med bred verksamhet.