För fastighetsägare

Vill du tjäna mer pengar och få tid över till annat?

Att äga fastigheter idag ställer stora krav. Du skall vara fastighetsskötare, VD, administratör, marknadsförare etc. Samtidigt som du kanske har ett heltidsjobb vid sidan om. Fullt upp, ont om tid, och ett ständigt dåligt samvete.

Men det finns ett annat sätt...

Använd Bostad Eskilstunas starka sidor

Tänk dig istället att Bostad Eskilstuna på ett kunnigt och engagerat sätt:

  • marknadsför ditt utbud via besök, telefon eller på Internet
  • tar fram förslag på nya hyresgäster från ett ständigt aktuellt register
  • lämnar referenser och aktuella uppgifter på bostadssökande
  • hanterar alla förfrågningar och kontakter fram till kontraktskrivande.

Välj de tjänster som passar

Vi ställer vårt kunnande och våra resurser till förfogande. Du väljer vilka tjänster som du har behov av och gemensamt tar vi fram de samarbetsformer som fungerar bäst för bägge parter. Givetvis tar vi betalt för våra tjänster beroende av hur mycket du vill nyttja. Men vi lovar att den investeringen kan du snabbt räkna hem genom en effektivare och enklare uthyrning.

Så om du vill tjäna mer pengar och få tid över till annat - kontakta oss.

Bostad Eskilstuna AB

Bostad Eskilstuna är en förlängning utav Bostad Västerås AB som är ett företag specialiserat på att marknadsföra, informera, förmedla och hantera bostadsutbud och -sökande. Vi samarbetar med fastighetsägare, byggföretag och kommunen för att på ett effektivt sätt erbjuda sökande ett nytt boende.