Eskilstuna

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Den stolta Fristaden Eskilstuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner med närmare 100 000 invånare och en förhållandevis ung befolkning. Eskilstuna ligger mitt i Stockholm-Mälarregionen, en region som har framtiden för sig. Stockholm ligger en timme härifrån, Arlanda under två timmar.

I Eskilstuna är det nära till det mesta. Ett myllrande folkliv i en spännande innerstad. Idrottsaktiviteter på alla ambitionsnivåer. Ett rikt kulturutbud, inte minst inom musik.

Eskilstuna är en trivsam stad att leva och verka i. Inte för stor, inte för liten och med vatten, parker och grönskande rekreation.

Eskilstuna kommun

Eskilstuna på facebook

Vision Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna – den stolta Fristaden är namnet på Eskilstunas vision. Visionen handlar om hur Eskilstuna som stad och vi som lever här ska vara år 2020. Visionen tar ett viktigt avstamp i vår historia – i 1700-talets fristad. Även då handlade det om mod, utmaningar, att välkomna olikheter och idéer och att ta ansvar för framtiden.

Visionen tjänar som ledstjärna för vårt agerande på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en stad som ger möjlighet att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra i utvecklingen.

  • Vi är modiga och utmanar
  • Vi välkomnar olikheter och idéer
  • Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid
  • Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära

Eskilstunafilmen

Filmen Eskilstuna – den stolta Fristaden vill förmedla en känsla om Eskilstuna. En berättelse om en stad med invånare som är modiga, som antar utmaningar och välkomnar olikheter och idéer. En film som tar avstamp i Eskilstunas drygt 350-åriga historia och samtidigt visar upp många av dagens eskilstunabor.

  Film om Eskilstuna