Avregistrerad/Spärrad

Avregistrering

Följande sökande blir avregistrerade som bostadssökande

  • Student som inte har sin intresseanmälan uppdaterad med rätt namn- och adress.
  • Student som medvetet lämnat felaktiga uppgifter.
  • Student som tillldelats en bostad genom Bostad Eskilstuna.
  • De som inte uppdaterat/loggat in på sin sida hos Bostad Eskilstuna minst var 6:e månad.

Spärr

När du tackat Ja till en studentbostad blir du spärrad i en månad. Det innebär att du kan regostrera dig på hemsidan och anmäla dig för en ny studentbostad efter 1 månad.

Din intresseanmälan blir även spärrad om du inte svarar på erbjudande inom angiven tid.