Bostadsgarantin uppfylld

Bostadsgarantin uppfylld

I Eskilstuna erbjuds alla nya studenter till Mälardalens högskola en bostadsgaranti om de kommer från en annan ort. Denna garanti innebär att nya MDH-studenter inte behöver oroa sig för boendet.

Inför höstterminen har det varit ett högt söktryck på studentbostäder men vi är glada att meddela att vi har klarat av bostadsgarantin!

Alla studenter som omfattas av garantin har fått ett bostadserbjudande.

Framtiden

Vi tackar för det fina samarbetet med fastighetsägarna i Eskilstuna och Eskilstuna kommun. Utan er hade det varit svårt att leva upp till garantin.

Nu tar vi sikte på att utveckla och förbättra arbete än mer. Vi hoppas att vi kan få fler fastighetsägare anslutna till samarbetet och att vi kan få ännu bättre information om studentbostäderna.