Bostadsgarantin i hamn

Bostadsgarantin uppfylld

Trots kort tid för att bygga upp organisationen och alla rutiner omkring förmedlingen lyckades vi leva upp till bostadsgarantin. Utan ett bra samarbete med fastighetsägarna i Eskilstuna och Eskilstuna kommun hade vi aldrig klarat av garantin.

Läs mer

Framtiden

Nu tar vi sikte på att utveckla och förbättra arbete än mer. Vi hoppas att vi kan få fler fastighetsägare anslutna till samarbetet och att vi kan få ännu bättre information om studentbostäderna.