Kommunikationer

Goda kommunikationer

Eskilstuna är en av de snabbast växande städerna i landet. Goda kommunikationer är en starkt bidragande del, liksom Mälardalens universitet och ett starkt näringsliv. Inflyttningen till Eskilstuna ökar och för att ge fler människor förutsättningar till ett gott liv här planerar vi för fler bostäder och satsar på bättre kollektivtrafik. I december 2011 startar en ny busstrafik i Eskilstuna. Fler avgångar och tätare turer ska göra det bli enklare att välja bussen.

Cykla

För kortare sträckor kan det vara skönt att cykla. I Eskilstuna tar du dig enkelt runt med cykel. Kommunen har små nivåskillnader och ett bra cykelvägnät. Visste du förresten att vetenskapliga studier visar att om du bär cykelhjälm så minskas risken för hjärnskador med mer än 60 procent? (Källa:Trafikverket)

Tåg

Eskilstuna ligger i en järnvägsknut där Svealandsbanan korsar TGOJ-banan, vilket ger goda förutsättningar för tågtrafik i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning. Svealandsbanan går mellan Arboga i väster och Stockholm i öster och ger utmärkt tillgång till Stockholms utbud på en timme. TGOJ-banan går från Uppsala i norr till Oxelösund i söder. På båda banorna går såväl persontrafik som godstrafik.

Frågor

Har du frågor om trafik och parkering? Välkommen att kontakta oss.